Huidige Locatie: Home -  Michael Kors Portefeuille Iphone zuurstofverbruik te vergelijken tijdens het lopen

Michael Kors Portefeuille Iphone zuurstofverbruik te vergelijken tijdens het lopen

Michael Kors Portefeuille Iphone

Danielsson A, Sunnerhagen KS. Zuurstofverbruik gedurende loopband lopen met en zonder gewichtsondersteuning bij patiënten met hemiparese na een beroerte en bij gezonde proefpersonen. Arch Phys Med Rehabil 2000; 81: 953-7. Doelstelling: het zuurstofverbruik te vergelijken tijdens het lopen met een lichaamsgewicht ondersteuning (BWS) met zuurstof verbruik tijdens Michael Kors Outlet Belgie niet-ondersteunde loopband lopen. Ontwerp: Patiënt en referentiegroep. Vergelijkingen tussen twee walking voorwaarden binnen elke groep. Omgeving: Research laboratorium van een universitair ziekenhuis. Deelnemers: nonrandom gemak steekproef van 9 hemiparetic en 9 gezonde proefpersonen, Michael Kors Portefeuille Iphone gemiddelde leeftijd van 56 en 57 jaar, respectievelijk. Interventies: De onderwerpen liepen op een loopband met 0% en 30% BWS in hun zelf gekozen en maximale loopsnelheden. De proeven werden tweemaal uitgevoerd. Belangrijkste uitkomstmaten: Ventilatory zuurstofopname (VO2) en hartslag werden gemeten door geautomatiseerde breath-by-ademanalyse en elektrocardiografie. Resultaten: VO2 was lager tijdens het lopen met 30% BWS dan tijdens niet-ondersteunde wandelen. Bij zelf-gekozen snelheid waren u0026 lt de Wilcoxon's signed rank p-waarden; 0,01 voor zowel patiënten als referentiegroep; bij maximale snelheid, p-waarden p u0026 lt; 0,02 voor patiënten en p u0026 lt; 0,05 voor de referentiegroep. Patiënten 'hart tarieven waren lager wanneer ze liepen met 30% BWS dan op 0% BWS, zowel op zelf gekozen en maximale loopsnelheden (p u0026 lt; .05 en p u0026 lt; .02, respectievelijk). Conclusies: De 30% lichaamsgewicht ondersteund voorwaarde vereist minder zuurstof verbruikt dan volle gewicht lager. Loopbandtraining met BWS kan worden getolereerd door patiënten met cardiovasculaire problemen. © 2000 door het Amerikaanse Congres Revalidatiegeneeskunde en de American Academy of fysische geneeskunde en revalidatie
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties